2015 • Targówek poprzemysłowy
Konkurs urbanistyczny na koncepcję nowego zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka fabrycznego w Warszawie
2015 • Targówek poprzemysłowy
Konkurs urbanistyczny na koncepcję nowego zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka fabrycznego w Warszawie