Piotr Szaroszyk • Prezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1987 r.

Jan Rycerski • Wiceprezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1988 r.

Dorota Szaroszyk • Główny Projektant wnętrz, architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1987 r.

Marcin Rycerski • Prokurent, architekt - dyplom Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 1990 r.

Paweł Kwaśniak • Główny Projektant, architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1998 r.

Agnieszka Krzemińska • architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2006 r.

Anna Wodzisławska - Bieniewicz • architekt - dyplomu Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, 2008 r.

Marta Kubiak • architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, 2005 r.


Piotr Szaroszyk • Prezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1987 r.

Jan Rycerski • Wiceprezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1988 r.

Dorota Szaroszyk • Główny Projektant wnętrz, architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1987 r.

Marcin Rycerski • Prokurent, architekt - dyplom Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 1990 r.

Paweł Kwaśniak • Główny Projektant, architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 1998 r.

Agnieszka Krzemińska • architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2006 r.

Anna Wodzisławska - Bieniewicz • architekt - dyplomu Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, 2008 r.

Marta Kubiak • architekt - dyplom Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, 2005 r.