2005 • Centrum Chopinowskie w Warszawie
Konkurs na koncepcję architektoniczną Budynku Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 w Warszawie2005 • Centrum Chopinowskie w Warszawie
Konkurs na koncepcję architektoniczną Budynku Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 w Warszawie