1991 • Wystawa Światowa EXPO`95 w Wiedniu
I Nagroda w konkursie międzynarodowym na tereny Wystawy Światowej EXPO`95 w Wiedniu (współautorzy: Sepp Frank, Janusz Kaczorek, Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Rudolf Zabrana)


1991 • Wystawa Światowa EXPO`95 w Wiedniu
I Nagroda w konkursie międzynarodowym na tereny Wystawy Światowej EXPO`95 w Wiedniu (współautorzy: Sepp Frank, Janusz Kaczorek, Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Rudolf Zabrana)