2010 • Zagospodarowanie kwartału w centrum Łodzi
Konkurs studialny deweloperski - House 21 / Property Dvelopment Polska na koncepcję przestrzenno - funkcjonalną kwartału zabudowy mieszkalno usługowej w Łodzi (ul. Piotrkowska, Wólczyńska, Czerwona)


2010 • Zagospodarowanie kwartału w centrum Łodzi
Konkurs studialny deweloperski - House 21 / Property Dvelopment Polska na koncepcję przestrzenno - funkcjonalną kwartału zabudowy mieszkalno usługowej w Łodzi (ul. Piotrkowska, Wólczyńska, Czerwona)