2013 • Budowa roku 2012
Nagroda Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa za najlepszą budowę roku 2012 w kategorii budynki mieszkalne pojedyncze2013 • Budowa roku 2012
Nagroda Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa za najlepszą budowę roku 2012 w kategorii budynki mieszkalne pojedyncze