2013 • Nowa ideowo - artystyczna koncepcja architektoniczno - krajobrazowa miejsca pamięci w Sobiborze
Międzynarodowy konkurs na koncepcję miejsca pamięci niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze
2013 • Nowa ideowo - artystyczna koncepcja architektoniczno - krajobrazowa miejsca pamięci w Sobiborze
Międzynarodowy konkurs na koncepcję miejsca pamięci niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze