Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Cmentarz Południowy w Warszawie
I Nagroda w konkursie na projekt urbanistyczno-architektoniczny Komunalnego Cmentarza Południowego m.st. Warszawy
INWESTOR
Zarząd Cmentarzy Komunalnych
AUTORZY
Piotr Szaroszyk, Krzysztof Rodak, Piotr Brzozowski
POWIERZCHNIA
2 000 m², 45 ha
REALIZACJA
1999
Kompozycję urbanistyczną cmentarza oparto na zasadzie zachowania i kontynuacji istniejącego w tym miejscu polnego, mazowieckiego krajobrazu. Pola i sady przekształcono w kwatery grobów, miedze - w alejki, zachowano wszystkie niezdewastowane wcześniej drzewa i krzewy. Dom pogrzebowy mieści w sobie dwie kaplice - sale ceremonialne, jedną o wystroju religijnym i drugą świecką. Budynek pełen jest czytelnych symboli związanych ze śmiercią i pogrzebem. Całość ukryta wewnątrz sztucznego wzgórka - kurhanu - symbolizuje bramę do innego, lepszego świata. Symbolika architektury, wnętrz rzeźb i polichromii stanowi istotny element oryginalnej ceremonii pogrzebu. Cmentarz Południowy otrzymał prestiżową nagrodę Życie w Architekturze za najlepszą realizację Warszawy w roku 1999.