Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Hotel Sheraton
I nagroda w konkursie na budynek hotelu w 1992 r.
INWESTOR
ITT Sheraton
AUTORZY
Piotr Szaroszyk, Tadeusz Spychała
POWIERZCHNIA
39 000 m², ilość pokoi: 355
REALIZACJA
1996
Kompozycyjnie budynek wpisany został w kontekst urbanistyczny działki leżącej pomiędzy parkiem na skarpie i placem Trzech Krzyży u zbiegu Wiejskiej i Prusa. Ma układ grzebieniowy tworzący monumentalną pierzeję ulicy Prusa z prostopadłymi skrzydłami wchodzącymi w park. Narożnik placu Trzech Krzyży zamykający perspektywy wielu najść akcentuje walcowe wywinięcie fasady głównej zwieńczone charakterystycznym gzymsem. Fasadę wejściową rozwiązano z zastosowaniem zasady superpozycji porządku, wyrażonej współczesnymi środkami. Od strony parku skrzydła hotelowe zaprojektowano w taki sposób, że okna pokoi od strony dziedzińca wychodzą na park.