Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Budynek mieszkalny - Jadźwingów
Budynek wielorodzinny przy ul. Jadźwingów w Warszawie
INWESTOR
INSBUD Warszawa S.A.
AUTORZY
Piotr Szaroszyk Jan Rycerski
POWIERZCHNIA
4 000 m²
REALIZACJA
2000
Charakter bryły budynku wynika z kontekstu urbanistycznego: wzdłuż ulicy jest perzejową kamienicą (podkreśla to przełamana fasada pod spinającym ją pulpitowym gzymsem), od strony osiedlowej swobodnie ukształtowana bryłą: fasada biegnie tu łagodnym łukiem, pokryty zielenią stropodach nad rampą wjazdową do garażu podziemnego ma kształt góry, a narożnik, na styku z wysokim sąsiadem, został lokalnie podwyższony. Układ wewnętrzny, ze względu na ekonomikę powierzchni komunikacji, jest układem korytarzowym, wokół którego rozmieszczono lokale mieszkalne.