Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać


Apartamenty Wilanów
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
Al. Wilanowskiej w Warszawie
INWESTOR
Insbud S.A.
AUTORZY
Piotr Szaroszyk, Jan Rycerski
POWIERZCHNIA
6 600 m²
REALIZACJA
2007
Zespół budynków mieszkalno usługowych podzielonych wizualnie i konstrukcyjnie na cztery sekcje o różnej wysokości. Sekcja zlokalizowana przy zachodniej granicy działki posiada 6 kondygnacji nadziemnych (parter usługowy i piętra 1 – 5 mieszkalne). Sekcja centralna to budynek o funkcjach usługowych, parterowy z dachem trawiastym wychodzącym z poziomu terenu, imitującym naturalne wzniesienie, doświetlenie głębszych traktów świetlikami dachowymi. Sekcja trzecia posiada 7 kondygnacji nadziemnych (parter usługowy i piętra mieszkalne 1 – 6). Sekcja czwarta to dwukondygnacyjny budynek usługowy.