Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać
Proszę czekać

Rezydencja Naruszewicza
Budynek mieszkalny wielorodzinny
INWESTOR
Platinum Properties Group S.A.
AUTORZY
Piotr Szaroszyk, Jan Rycerski, Paweł Kwaśniak
POWIERZCHNIA
7 500 m²
REALIZACJA
2012
Prostopadłościenna bryła budynku składa się z 9 kondygnacyjnej części wyższej obniżającej się do 5-ciu kondygnacji w kierunkach bocznych. Wyróżniono ją materiałowo okładziną w kolorze szarym oraz elementami ślusarki aluminiowej. Do części wyższej dostawiono od ul. Naruszewicza, fasadę frontową w kolorze grafitu na którą składa się stalowa konstrukcja szkieletowa mieszcząca w sobie loggie i - rozmieszczone w swobodnej kompozycji - przeszklone ogrody zimowe.  Nadwieszenie fasady parterem recepcyjnym tworzy podcień przed wejściami do budynku. Południowa fasada jest swobodną kompozycją, przesuwanych wzajemnie na różnych kondygnacjach, loggi i dużych okien.
Wyróżnione kompozycyjnie, bryłowo, a także akcentami detalu, skrzydło główne stanowi oś i zamknięcie kompozycji urbanistycznej południowego dziedzińca sąsiadującej zabudowy.