Piotr Szaroszyk • Prezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom WA PW, 1987 r.

Jan Rycerski • Wiceprezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom WA PW, 1988 r.

Dorota Szaroszyk • Główny Projektant wnętrz, architekt - dyplom WA PW, 1987 r.

Marcin Rycerski • Prokurent, architekt - dyplom WA PW, 1990 r.

Paweł Kwaśniak • Główny Projektant, architekt - dyplom WA PW, 1998 r.

Agnieszka Krzemińska • architekt - dyplom WA PW, 2006 r.

Anna Wodzisławska-Bieniewicz • architekt - dyplom WA PŁ, 2008 r.

Marta Kubiak • architekt - dyplom WA PB, 2005 r.

Filip Konopczyński • architekt - dyplom WA PW, 2007 r.

Natalia Ciuk• architekt - dyplom WA PK, 2014 r.


Piotr Szaroszyk • Prezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom WA PW, 1987 r.

Jan Rycerski • Wiceprezes Zarządu, Główny Projektant,
architekt - dyplom WA PW, 1988 r.

Dorota Szaroszyk • Główny Projektant wnętrz, architekt - dyplom WA PW, 1987 r.

Marcin Rycerski • Prokurent, architekt - dyplom WA PW, 1990 r.

Paweł Kwaśniak • Główny Projektant, architekt - dyplom WA PW, 1998 r.

Agnieszka Krzemińska • architekt - dyplom WA PW, 2006 r.

Anna Wodzisławska-Bieniewicz • architekt - dyplom WA PŁ, 2008 r.

Marta Kubiak • architekt - dyplom WA PB, 2005 r.

Filip Konopczyński • architekt - dyplom WA PW, 2007 r.

Natalia Ciuk• architekt - dyplom WA PK, 2014 r.